Mājas > Jaunumi > Saturs

Apsvērumi par alumīnija sulfāts

Dedzināšanas bīstamību: Šis produkts ir nedegošas, ar kairinājumu.

Veselības apdraudējumu: dažu acīs, gļotādu kairinājumu. Norij daudz alumīnija sulfāta uz muti un kuņģa kairinājumu.

Toksikoloģiskā informācija: pelēm ar mutisku LC50:6207 mg/kg.

Ekoloģiskā informācija: parasti ir nedaudz bīstami ūdens, neizmanto neatšķaidītu vai būtisku saskares ar gruntsūdeņiem, ūdenstilpēm vai kanalizācijas sistēmas, bez valdības atļaujas Nelietojiet materiālus apkārtējā vidē.

Ādas Kontaktpersona: noņemiet piesārņoto apģērbu un mazgā ar ūdeni.

Acu kontakts: paceliet plakstiņiem, ar tekošs ūdens vai sālsūdens flush. Izsauciet mediķi.

Inhalācijas: no skatuves ar svaigu gaisu. Ja ir grūti elpot, dod skābekli. Izsauciet mediķi.

Norīšana: dzert daudz silta ūdens un izraisīt vemšanu. Izsauciet mediķi.

Bīstamām īpašībām: nav degšanas un sprādzienu īpatnības. Sulfīds, augsta termiskā sadalīšanās var uzrādīt toksiskas gāzes.

Bīstami degšanas produkti: dabiskās sadalīšanās produkti ir nezināms.